Jag är så trött     Hem    Play   Pause  

En lösning är ingen lösning

Och en fix fixar ingenting

En lösning är ingen lösning

Och en fix fixar ingenting

 

Jag är så trött på att komma i andra hand

Det är alltid Diffe, alltid Diffe, som går först

 

Mitt liv är inte mycket till liv

Vilken jävla total desillusion

Mitt liv är inte mycket till liv

Jag fattar inte, steg jag av vid fel station

 

Och jag sa så många gånger

Den här gången älskling, nu är det nog

Och jag kved så fylld av ånger

När jag svor vid vårt eget kött och blod

 

Jag är så trött på att komma i andra hand

Det är alltid Diffe, alltid Diffe, som går först

 

En lösning är ingen lösning

Och en fix fixar ingenting

En lösning är ingen lösning

Och en fix fixar ingenting

 

Och jag sa så många gånger

Den här gången älskling, nu är det nog

Och jag svor så fylld av ånger

Där jag kved bland min faders gamla skor

 

Jag är så trött på att komma i andra hand

Det är alltid Diffe, alltid Diffe, som går först